SLT Adjustable Broadband Cable Stripping & Chamfering Tool
Cablematic®

SLT

Adjustable Broadband Cable Stripping & Chamfering Tool

Part No: Refer to Chart

Comparison Chart

Model Part # Cable Compatibility Color
SLT 10.5 38405
 • CommScope® Coax 6 CL (1.7 / 7.0 / 10.5)
 • TKF / AEG Coax 6 Bamboo (1.6 / 7.2 / 10.5)
 • Bedea iKx (1.7 / 7.1 / 10.5)
 • Yellow
SLT 11 38610
 • Bedea a.o. 1 iKx (1.1 / 7.3 / 11.0)
 • Belden / CDT Coax 6 FB11 (1.6 / 7.55 / 11.3)
 • Purple
SLT 12.5 37280
 • CommScope® 1 nKx Bamboo (2.2 / 8.8 / 12.5)
 • CommScope® A-2YOK2Y 1x (2.2 / 8.8) KxLg
 • Draka Coax 4 CT22S (2.2 / 8.8 / 12.3)
 • Draka Coax 4 CT22A (2.2 / 8.8 / 12.3)
 • Draka Coax 4 CT22A (2.2 / 9.3 / 12.5)
 • Draka Coax 4 CT22E (2.2 / 9.3 / 12.5)
 • AEG 2.2 / 8.8 / 12.5
 • CommScope® HF-75TS
 • Bedea a.o. 1Kx Bamboo (2.2 / 8.8 / 12.5)
 • Bedea A-2YOK2Y 1x (2.2 / 8.8) KxLg
 • Red
SLT 14 37275
 • Draka Coax 4 CT22A (2.2 / 10.2 / 13.6)
 • Beta Cavi Coax 4 (2.2 / 10.2 / 13.6)
 • Belden / CDT Coax 4 FB14 (2.2 / 10.2 / 13.8)
 • Belden / CDT Coax 4 F14 (2.2 / 10.2 / 13.8)
 • Silver
SLT 14.5 42550
 • Eupen 7118 (Corrugated Copper)
 • CommScope® CA 514
 • Bronze
SLT 16.5 43215
 • NK Cables Tellu 5
 • Green
SLT 17 38365
 • CommScope® 1qKx (Bamboo 3.3 / 13.5 / 17.0)
 • Draka / Bedea 1(q)Kx (Bamboo 3.3 / 13.5 / 17.0)
 • Bedea a.o. 1Kx Bamboo (2.2 / 8.8 / 12.5)
 • Bedea A-2YOK2Y 1x (2.2 / 8.8) KxLg
 • Bedea A-2YOK2Y 1x (3.3 / 13.5) KxLg
 • CommScope® A-2YOK2Y 1x (3.3 / 13.5) KxLg
 • Draka Coax 3 CT33A (3.3 / 13.5 / 17.1)
 • Draka Coax 3 CT33S (3.3 / 13.3 / 17.1)
 • Blue
SLT 17.7 38400
 • TFK / AEG Coax 3 Bamboo
 • Bedea Tellas 3.3 / 13.5 / 17.5
 • CommScope® Coax 3 CL 3.3 / 13.5 / 17.7
 • Orange
SLT 20 37270
 • Draka Coax 3 CT33A (3.45 / 14.9 / 19.3)
 • Draka Coax 3 CT33E (3.45 / 14.9 / 19.3)
 • Cavel Coax 3 34/145
 • Belden / CDT Coax 3 FB20 (3.4 / 14.9 / 19.8)
 • Belden / CDT Coax 3 F20 (3.4 / 14.9 / 19.8)
 • Beta Cavi Coax 3 34/145 (3.4 / 14.5 / 19.8)
 • Black
SLT 21 38605
 • Belden / CDT Coax 3 FB21 (3.4 / 16.5 / 21.6)
 • Bronze
SLT 23 43210
 • NK Cables Tellu 3
 • Light Blue
SLT 12-75 42620
 • Eupen 7128 (Corrugated Copper)
 • CommScope® CA 516
 • Light Blue
SLT 38-75 42445
 • CommScope® CA 511 J
 • Purple
SLT 58-75 42245
 • Eupen 7168
 • CommScope® CA 519
 • Light Gray
Ask about this tool